Gói Email Google Apps khác

- Có thể tạo được 10 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 3,500,000 / 12 tháng

- Có thể tạo được 50 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 5,500,000 / 12 tháng

- Có thể tạo được 100 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 8,500,000 / 12 tháng

- Có thể tạo được 200 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 15,500,000 /12 tháng

- Có thể tạo được 500 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 25,500,000 /12 tháng

- Có thể tạo được 1000 user với tên miền của công ty bạn

Giá: 45,500,000 /12 tháng